Likabehandlingsplan, mot kränkning och trakasserier

All verksamhet i BSK syftar till att skapa ett livslångt intresse för idrott,
motion, hälsa och fysisk aktivitet. Verksamheten ska präglas av glädje,
trivsel, trygghet och alla ska känna sig respekterade.

I BSK är alla välkomna oberoende av kön, könsuttryck, etnicitet,
religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Alla får vara med under förutsättning att klubben har
tillräckligt med ledare och utrymme/lokaler.

ALLA I BRÄCKE SPORTKLUBB
- visar gott bemötande med respekt
- bidrar positivt och är en god förebild
- vågar agera om något inte är bra
- accepterar inte nedvärderande kommentarer,
könsord och svordomar.

BSK:s SPELARE/DELTAGARE
- är en bra idrottskompis, ex: alla passar o pratar med alla
- hjälper varandra o ledaren, ex: tar bort redskap/bollar etc
- tar hjälp, berättar för ledare/annan vuxen om någon far illa

BSK:s LEDARE
- fördelar speltid i lagidrotterna så att ingen känner sig utanför.
- har fokus på uppmuntran, utveckling, gemenskap, respekt,
och god kommunikation, ex: behandlar alla lika
- är med på årliga ledarträffar 
- agerar direkt om något oacceptabelt inträffar,
ex: spelare med fult språk byts ut o får vila och ett samtal

BSK:s FÖRÄLDRAR
- ger sitt barn stöd både i och utanför idrotten
- är positiva mot domare, ledare och spelare
- applåderar när egna o andra barn samt gäster gör något bra
- är positiv i med- o motgång, stöttar ledare/funktionärer/domare
- låter deltagarna förstå att det viktigaste är att ha roligt

BSK:s FUNKTIONÄRER och DOMARE
- har bra kommunikation/tålamod, exempel är glad o hjälpsam
- jobbar pedagogiskt o instruerande, exempel pratar o visar

BSK:s PUBLIK
- hejar på bra prestationer med glädje
- gör evenemanget till en fin händelse
- förstår att domare, ledare och spelare bara är människor
som oftast gör rätt och självklart kan göra fel ibland
- är stöttande och agerar inte domare eller ledare

BRÄCKE SK:s huvudstyrelse
Bräcke Sportklubbs huvudstyrelse ansvarar för att årligen:
- bjuda in till ledarträff med värdegrundstema
- se till att denna plan finns upptryckt för ledare
- uppdatera planen innan årsmötet varje år
- affischera planen på alla BSK:s anläggningar
- lägga ut planen på hemsida och andra sociala medier

I BSK ska ingen utsättas för
- mobbning - diskriminering
- trakasserier eller annan kränkande behandling

Planen är framtagen i samarbete med Rädda Barnen,
SISU Idrottsutbildarna och baserad på Barnkonventionen.

Barn som far illa = allas ansvar!
NÄR NÅGOT HÄNDER
Så här gör vi om något inte är bra i BSK!

steg 1 = kontakta ledare eller närmaste vuxen
Ledaren lyssnar och ansvarar för att följa upp.
Obs! Om en ledare är inblandad, så kopplas
ordförande i sektionen och huvudstyrelsen in.

steg 2 = kontakta sektionens ordförande
Ledaren ansvarar för att lyfta frågan vidare till
sektionsordförande som ansvarar för uppföljning.

steg 3 = kontakta BSK:s ordförande
BSK:s ordförande och huvudstyrelse kopplas in i steg 3.
Obs! Vid anmälan till socialtjänst eller polis kontaktas
alltid ordförande i BSK som står bakom anmälan.
Givetvis kan alla vuxna göra egna anmälningar som
privatpersoner. När anmälan görs från BSK är det
ordförande som står bakom den anmälan.
Glöm inte: Polis och socialtjänst kan också rådfrågas

KONTAKTUPPGIFTER