ÅRSMÖTE BRÄCKE SPORTKLUBB


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED BRÄCKE SK 2024

När: måndag 25 mars kl 19.00
Var: Bräcke SK:s kansli, Skolgatan 1 Bräcke
Motioner: skickas in senast 10 mars till bracke.sportklubb@telia.com
Frågor: 0693-712 59

DAGORDNING

1. Mötets öppnande samt frågan om mötet behörigen utlysts.

2. Utdelning av utmärkelser för 2023


3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två justerare som jämte ordförande ska justera dagens protokoll.


5. Föredragande av huvudstyrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse  

6. Föredragande av kassarapporter och revisorernas berättelse.

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av medlemsavgifter.

9. Val av BSK:s ordförande för 2024.

10. Val av sekreterare för verksamhetsåret 2024.

11. Val av kassör för verksamhetsåret 2024.

12. Val av vice ordförande för verksamhetsåret 2024.

13. Val av vice sekreterare för verksamhetsåret 2024.

14. Val av revisorer för verksamhetsåret 2024.

15. Val av sektionsordföranden tillika representanter i huvudstyrelsen 2024:

     Basket-, Fotbolls-, Innebandy-, Motions-, och Skidsektionen.

16. Val av ledamöter i Basketsektionen 2024

17. Val av ledamöter i Fotbollssektionen 2024

18. Val av ledamöter i Innebandysektionen 2024

19. Val av ledamöter i Motionssektionen 2024

20. Val av ledamöter i Skidsektionen 2024


21. Val av ombud till MittSverige Baskets årsmöte.

22. Val av ombud till J/H Fotbollsförbunds årsmöte.

23. Val av ombud till J/H Innebandyförbunds årsmöte.

24. Val av ombud till J/H Gymnastikförbunds årsmöte.

25. Val av ombud till J/H Skidförbunds årsmöte.

26. Val av ombud till Bräcke Folkets Hus årsmöte.

27. Val av medalj- och priskommitté.

28. Val av valberedning.


29. Motioner

30. Övriga frågor

31. Avslutning

unsplash